LANBIDE-TREBAKUNTZA

Langabeentzako ala haien lan-egoera hobetu nahi dutenentzako Trebakuntza.

Gure helburua ikasleak prestatzea eta gaitzea da lanbide bakoitzaren gaitasun profesional espezifikoak irakatsiz, zeharkako gaitasunak bereganatzea eta garatzea ahaztu gabe, horiei esker hobeto moldatuko baitira lan-merkatuaren eskakizunetara.

Jarraian, profesionaltasun-ziurtagiria ematen duten eta irakasteko homologazioa dugun ikastaroen zerrenda aurkeztuko dugu.

Gure ikastegiak honako profesionaltasun-ziurtagiri hauek irakasteko homologazioa du:

MERKATARITZA ETA MARKETINA- COM

COML0110 – Biltegiko jarduera laungarriak

Biltegiko laguntza-eragiketak egitea, hala nola gaiak jasotzea, desfinkatzea, gaien oinarrizko kokapena egitea, kargak eta deskargak prestatzea eta bidaltzea, modu koordinatuan edo taldean, arduradun baten ikuskaritzapean eta jasotako jarraibideak errespetatuz, orobat prozedura eta ekipo egokiak aplikatuz, produktibitate-baldintzetan, eta segurtasuneko, osasuneko eta arrisku-prebentzioko arautegiak errespetatuz.

IKUSI IKASTAROA

COML0309 – Biltegien antoloketa eta kudeaketa 

Biltegiko operazioak eta salgai- fluxuak antolatzea eta kontrolatzea, ezarritako prozedurei eta indarrean den araudiari jarraikiz, eta biltegi-sarearen eta/edo logistika-katearen kalitatea eta optimizazioa bermatuz.

IKUSI IKASTAROA

COMT0110 – Bezero, kontsumitzaile eta erabiltzaileei arreta ematea 

Bezero/Kontsumitzailearen/ondasun eta zerbitzuaren erabiltzailearen -arreta planak kudeatzea eta betezea, , ezarritako prozedurak eta espezifikazioak jarraikiz eta kontsumoari buruz indarrean dagoen araudia errespetatuz.

IKUSI IKASTAROA

COMT0112 – Denda txikiak kudeatzeko jarduerak 

Establezimendu txiki edo denda independente bat ezartzea eta zuzentzea, horretako hornidurak antolatuz, kudeatuz eta kontrolatuz, salgunea zein produktuen salmenta-jarduerak animatuz (kanal tradizionalak edo Internet erabiliz). Horretarako, jardueraren konplexutasunak hala eskatzen duenean, kanpoko kudeaketa- eta aholkularitza-zerbitzuak erabiliko dira, erantzuteko ahalmena, iraunkortasuna eta denboran jarraitasuna emateko aukera bermatzeko moduan. Halaber, hurbileko zerbitzua eta banakako aholkularitza sustatuko dira bezeroenganako arretan, establezimendu txikien kalitate-irizpideekin bat, eta ingurumena, segurtasuna eta arrisku-prebentzioa errespetatuz, indarrean diren arauekin bat.

IKUSI IKASTAROA

COMT0211 – Merkataritzako jarduera lagungarriak

Salguneetan birjartzeko eta egokitzeko, zein gertuko banaketako, laguntza-jarduerak egitea, ezarritako jarraibide eta irizpideekin bat, beharrezko ekipamendua erabiliz eta segurtasun- eta osasun-arauak errespetatuz. Halaber, behar den kasuetan, arreta eta informazio protokolarizatu eta egituratua eskainiko zaio bezeroari salgunean edo gertuko banaketa-zerbitzuan.

IKUSI IKASTAROA

COMV0108 – Salmenten merkataritza kudeaketa

Produktuak eta/edo zerbitzuak saltzeko jarduerak egitea, merkaturatze-kanal ezberdinen bidez, bezeroarekiko erlazio egokiak sortuz, erakundeak ezarritako helburuak betez eta bezeroaren leialtzea bultzatuko duten loturak ezarriz.

IKUSI IKASTAROA

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK- INA

INAD0108 – Elikagaien industriako elaborazio-eragiketa osagarriak

Produkzio-prozesuetan esku hartzen duten lehengaiak eta gai osagarriak jasotzeko eta prestatzeko laguntza-eragiketak egitea. Prozesu horietan laguntzea elikagaien elaborazioko eta ontziratzeko ohiko eragiketa sinpleetan lagunduz, laneko argibideei eta higiene- eta segurtasun-arau espezifikoei jarraikiz. Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea, salgaiak behar bezalako arretarekin kargatzeko eta deskargatzeko.

IKUSI IKASTAROA

INAI0108 –  Harakintza eta haragikien elaborazioa

Haragia balioesteko eta zatitzeko, eta haragi-produktuak eta -prestakinak prestatzeko eta elaboratzeko eragiketak egitea, eta indarrean dagoen araudi tekniko-sanitarioa betetzea. Enpresa txiki batean haragi-produktuak merkaturatzea.

IKUSI IKASTAROA

INAJ0109 –  Arrandegia eta arrantzaren eta akuikulturaren ondoriozko produktuen elaborazioa 

Arrainen, itsaskien eta arrantzatik eta akuikulturatik eratorritako produktuak hartzea, biltegiratzea, bidaltzea, prestatzea et a elaboratzearekin loturiko eragiketa espezifikoak egitea, indarreko araudi tekniko sanitarioari eta ingurumena, kalitatea,segurtasuna eta laneko osasuna kudeatzeko sistemei jarraikiz. Makinak eta ekipamenduak maneiatzea. Enpresa txiki batean arrantza-produktuak merkaturatze.

IKUSI IKASTAROA

INAQ0108 – Elikagaien industriako mantentze-laneta rako eta barne-garraiorako eragiketa osagarriak

Ekipamenduetako eta instalazioetako garbiketa- eta higiene-er agiketak ez ezik lehen mailako mantentze-lanak egiten laguntzeko eragiketak ere egitea. Salgaiak biltegietan eta  tangetan kargatzeko eta deskargatzeko barne-garraioko gailuak eta orgak maneiatzea; hori guztia pertsonen eta gaien segurtasuna bermatzeko eta elikagaien higiene- eta kalitate-arauak betetzeko beharrezkoak diren ardurak eta neurriak hartuz.

IKUSI IKASTAROA

GIZARTE ETA CULTURA ZERBITZUAK- SSC

SSCM0108 – Eraikin eta lokaletan gainazalak eta altzariak garbitzea

Garbiketak eta mantentze lanak egitea eraikin eta lokaletako gainazaletan eta altzarietan, eta, lan horiek egiteko, teknika, tresna, produktu eta makina egokiak hautatzea, higienea, zainketa eta mantentzea ziurta dadin, eta, beharrezkoa baldin bada, profesional eskudunaren ikuskaritzapean egitea lan horiek guztiak, eta, beti betetzea segurtasun eta osasunarauak.

IKUSI IKASTAROA

SEPEko Espezialitate Katalogoan adierazpen arduratsuaren bidez erregistratutako espezialitateak.

FCO –Prestakuntza osagarria:

  • FCOM01 – Elikagaien manipulatzailea.
  • FCOO01 – Laneratzea eta Enplegua bilatzeko teknikak.

Beste sailkapen batzuk:

  • Urdaiazpikoa moztea.
  • Elikagaien manipulatzailearen txartela.
  • Joera berriak haragi-produktuen prestakuntzan.
  • Etiketatze-arautegi berriak elikagai-industrian. Halaber, bezero bakoitzaren beharretara egokitutako ikastaroak egiteko aukera dago, eduki desberdinak konbinatuz. Bideratu-k enpresa laguntzaileen sare zabala du sektorean eta ikasleek praktikak egin ahal izango dituzte horietako lanpostuetan, behin prestakuntza-ekintza amaitutakoan.

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

Lan-gaitasunak hobetu nahi diztuzten lanean diharduten langileentzako trebakuntza.

•  Haragi-produktuen egilea

•  Ontziratze-teknikak

•  Urdaiazpikoa nola moztu

•  Kutxa-Berriz jartzea

•  Fruta-denda

•  Biltegiko (orga) langilea

•  Elikagai-kudeatzailea

•  Saltokiko saltzailea

•  Prl oinarrizko maila

•  Prl salmentara begira

•  Hondakinen tratamendua eta kudeaketa

•  Aukera-berdintasuna

•  Bezeroentzako arreta

•  Kexa eta erreklamazioen arreta eraginkorra

•  Salmenta-teknikak

•  Salmenta-puntuaren kudeaketa

•  Biltegien antolaketa

•  Biltegien antolatzeko aplikazio

•  Biltegi kudeaketaren aplikazio informatkioa

•  Garbiketa -makineria

•  Garbiketa -teknikak.

Heziketa jarraiko ikastaroen gaineko informazio osoa jarrai dezakezu geure blogan, zeuretzako espazio bat. Bertan gure jarduerari dagozkion informazio ugari aurkituko duzu eta zeure komentarioak eta iradokizunak utz ditzakez.

Centro homologado por: