Kalitatea geure apustua da

Bideratu Trebakuntza Zentrotik gure bezeroei jokabide guztietan Kalitatearekiko eta Hobekuntza jarraiarekiko gure konpromisoa helarazi nahi diegu eta, horregatik, Euskalit-en laguntzaz, EFQM bikaintasunaren europar eredua ezartzen ari gara.

Xedea

Trebakuntza ez arautuko zentroa gara, Lanbide-Trebakuntzan jarduten dena, Erakunde publiko zein pribatuen sostengu eta kolaborazioarekin. Gure xedea ikasleen lan-mundurako sarrera erraztea da, trebakuntza integrala eskainiz, beti ere inguruaren beharrei egokituta. Horretarako, gure taldearen parte-hartze eta konpromiso irmoa daukagu, sektoreko erreferentzia zentroa izatearen helburuarekin, gure lanaren kalitate mailagatik.

Ikuspegia

Gure ikasleen garapen integrala lagundu, lanpostura egokitutako trebakuntza praktikoaren bidez, beti inguru soziolaboralaren aldaketei adi, geure interes talde guztien asebetetzea lortuz.

Balioak

Bideratu Trebakuntza Zentrotik saiatzen gara gure proiektua ondorengo balioak babestuta egon dadin:

KONFIANTZA: tratu etiko eta gizatiarra, konfiantzazko giro eroso eta parte-hartzailea lortzen lagunduko diguna:

• Ikasleekin: haien trabakuntza integrala lagunduz, bai haien lan-trebatzeaz bai haien autonomiaren, trebetasun sozialen eta autoestimuaren garapenaz arduratuz.

• Lan egiten dugun entitate guztiekin, komunikazio- eta koordinazio-sistema eraginkorrak garatuz, geroz eta lan hobea egiteko asmoz.

• Bideratu osatzen dugun pertsonen artean, talde-lana, ideia berrien garapena eta gure proiektuarekiko konpromisoa lagunduz.

BEZEROARENTZAKO ORIENTABIDEA: gure bezeroen eskakizun eta iradokizunei malguak eta harkorrak izanda, beti laguntzeko prest.

ANIZTASUNARI ARRETA: elkarrizketan eta pertsonekiko, ideiekiko, kulturekiko eta abarrekiko errespetuan oinarritua.

AUKERA-BERDINTASUNAREN, laneko SEGURTASUNAREN ETA HIGIENEAREN, eta INGURUMENAREKIKO errespetuarenkultura bultzatu.

Gure lana egunez egun HOBETZEKO ILUSIOA.

Centro homologado por: